เขียนโดย: Prachya

เมื่อ: 11 มกราคม 2565 - 17:08

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้า The Most Powerful Brands of Thailand สมัยที่ 5 ติดต่อกัน

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้า The Most Powerful Brands of Thailand สมัยที่ 5 ติดต่อกัน

 

ฮอนด้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่ งวงการรถจักรยานยนต์ไทย ด้วยการคว้ารางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ครั้งที่ 5 จากการประกาศผลโดยภาควิ ชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้

 

รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand เกิดขึ้นจากผลสำรวจโดยคณาจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคอายุ ระหว่าง 18-69 ปี ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ใน 13 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ รวม 24,000 ตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะต้ องเป็นผู้ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการวั ดพลังความแข็งแกร่งอย่างครบถ้ วนทุกมิติ มีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลั กวิชาการ จนได้แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุ ดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเมื องไทย

 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสามารถคว้ ารางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ได้ตั้งแต่การสำรวจครั้งแรกในปี 2012 และยังคงเดินหน้าคว้ารางวั ลมาอย่างต่อเนื่องในปี 2014, 2016, 2018 และล่าสุดในปีนี้ รวม 5 ครั้งติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสม่ำ เสมอในการรักษาคุณภาพและความแข็ งแกร่งของแบรนด์

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ มของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่

เว็บไซต์ www.thaihonda.co.th

เฟซบุค fb.com/hondamotorcyclethailand

 

#HondaMotorcycle #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #Honda #Whatstopsyou

# TheMostPowerfulBrandsofThailan d #CBS #CU #แบรนด์ทรงพลัง

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook