เขียนโดย: fkomiko

เมื่อ: 20 กรกฏาคม 2558 - 10:31

Yamalube มอบโชคลุ้นตั๋วเข้าชม Moto GP ที่สนามเซปัง


Yamalube มอบโชคลุ้นตั๋วเข้าชม Moto GP ที่สนามเซปัง          Yamaha Motor ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha (ยามาฮ่า) จัดแคมเปญเอาใจขาซิ่ง มอบโชค ลุ้นตั๋วชม MotoGP ที่มาเลเซีย เพียงซื้อ น้ำมันเครื่อง Yamalube (ยามาลู้ป) โดยมีกติกาง่ายๆ  เพียงเขียน ชื่อ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมติดฝาฟรอยด์น้ำมันเครื่องยามาลู้ป ลงบนไปรษณียบัตร แล้วส่งมาที่ ตู้ปณ.8 ปณฝ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10542 วงเล็บ (ยามาลู้ปมอบโชค) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพื่อร่วมลุ้นรางวัลแพ็กเกจทัวร์พร้อมตั๋วชมการแข่งขัน MotoGP ที่ประเทศมาเลเซีย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท ได้แก่       

  • รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย และตั๋วชมการแข่งขัน MotoGP 2015 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 300,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 นาฬิกา TW Steel รุ่น Yamaha Rossi Limited Edition จำนวน 50 รางวัล
  • รางวัลละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เสื้อยืดสุดเท่ Yamaha Movistar นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 150 รางวัลรางวัลละ 3,500 รวมมูลค่า 525,000 บาท


          โดยกำหนดการจับรางวัล ในวันที่ 4 กันยายน 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี   ในวันที่ 14 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ Yamaha และนิตยสารรถจักรยานยนต์กติกาการร่วมสนุกลุ้นรางวัล

ลูกค้าที่ซื้อ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยามาลู้ปที่ร่วมรายการ(ยกเว้นน้ำมันเฟืองท้าย) เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์พร้อมติดฝาฟรอยด์น้ำมันเครื่องยามาลู้ป ลงบนไปรษณียบัตร ส่งมาที่ ตู้ปณ.8 ปณฝ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10542 วงเล็บ(ยามาลู้ปมอบโชค)
*ฝาฟรอยด์น้ำมันเครื่องยามาลู้ปทุกรหัสสินค้าส่งเข้าร่วมชิงโชคได้ (ยกเว้นน้ำมันเฟืองท้าย)

ระยะเวลาการส่งไปรษณียบัตร

วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 31 สิงหาคม 2558

กำหนดจับรางวัล

วันที่ 4 กันยายน 2558  

ประกาศผล

วันที่ 14 กันยายน 2558 ทางเว็ปไซต์ Yamaha และนิตยสารรถจักรยานยนต์ จับรางวัล ณ บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 64 หมู่ 1  ถนนบางนา-ตราด  กม.21  ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  10540

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย และตั๋วชมการแข่งขัน MotoGP 2015 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

รางวัลที่ 2 นาฬิกา TW Steel รุ่น Yamaha Rossi Limited Edition จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 เสื้อยืดสุดเท่ Yamaha Movistar นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 150 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 525,000 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 210 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการชิงโชค

1. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาโดยประมาณการ
2. หมดเขตการส่งชิ้นส่วน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558โดยยึดจากตราประทับไปรษณีย์
3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
6. ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
8. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขี้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5% และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
10.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
11.ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ฉบับมาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)
12.พนักงานของ บริษัท เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ แอนด์ เอเนอจี จำกัด / บริษัท อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด / บริษัท ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า / ร้านผู้จำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของยามาฮ่า / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ
13.ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการของบริษัทฯ ได้
14.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็ป Yamaha ในวันที่ 14 กันยายน 2558 และ นิตยสารรถจักรยานยนต์
รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook