เขียนโดย: OTIZ THE OG

เมื่อ: 27 ตุลาคม 2563 - 12:27

ใบขับขี่ Bigbike ประกาศบังคับใช้แล้วเริ่มต้น กุมภาพันธ์ 64

       หลังที่ที่มีข่าวคราวมาสักพักเกี่ยวกับเรื่องของ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ โดยในวันที่ 22 ตุลาคม ได้มี ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้เริ่มใช้งานใบขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือรถบิ๊กไบค์ในอีก 120 วันนับจากวันที่ประกาศ โดยตามประกาศนั้นจะเริ่มประมาณ 19 กุมภาพันธ์ 2564  โดยให้เหตุผลในเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ว่าหลักเกณฑ์ในการขอและออกใบอนุญาตขับรถแบบเดิมนั้น ได้มีการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงทำให้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นให้ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบขับขี่ใหม่

 

 

        ส่วนของใบขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่มีความต้องการจะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป (47 แรงม้า) หรือขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันเกินกว่า 400 cc จะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เพิ่มเติมจากการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบเดิม เว้นแต่ได้เคยยื่นหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ดังกล่าวต่อนายทะเบียนมาก่อน

 

           ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติอย่างไร ในการขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ ยังไม่ได้มีการระบุออกมาในประกาศ อย่างไรก็ตามต้องติดตามกันชต่อไป ในส่วนของขั้นตอนการขอใบขับขี่บิ๊กไบค์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook