เขียนโดย: Pajingo

เมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 - 13:45

Yamaha แบรนด์รถจักรยานยนต์อันดับ 1 จากการจัดลำดับสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง บนโซเชียลมีเดีย 2019

 

           Yamaha แบรนด์รถจักรยานยนต์อันดับ 1 จากการจัดลำดับสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง บนโซเชียลมีเดีย 2019 (Thailand’s Most Social Power Brand 2019) ในหมวด “Motorcycle” พร้อมการันตีอีก 3 รางวัล ทางด้านเว็บไซต์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

             บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งทุกท่านได้ทราบว่า รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ถูกจัดให้เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์อันดับ 1 จากการจัดลำดับสุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโซเชียลมีเดีย 2019 (Thailand’s Most Social Power Brand 2019) ในหมวด “Motorcycle” ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยวัดผลความ ปฏิสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์หรือ Brand Engagement ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิตยสาร BrandAge และ บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลคลอบคลุมทุก Platform หลัก ได้แก่ Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียในแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งคะแนนในหมวด Motorcycle นั้น Yamaha ถูกจัดให้เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์อันดับ 1 บนโซเชียลปี 2019 ทั้งนี้ผลการจัดอันดับ Thailand’s Most Social Power Brand 2019 เป็นการจัดอันดับผ่าน Zocial Metric โดยครอบคลุม Platform ครบทั้ง 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook YouTube Twitter และ Instagram เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการวัด ความสามารถของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียในแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเกณฑ์การตัดสิน และการจัดลำดับในหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบหรือช่องทางออนไลน์ดังนี้ เว็บไซต์ www.brandage.com นิตยสาร BrandAge เปิดผลสำรวจสุดยอดแบรนด์ ทรงพลังบนโซเชียลมีเดีย 2019 บทความเจาะกลยุทธ์ออนไลน์ยามาฮ่าคว้ารางวัล Thailand'sMost Social Power Brand 2019 

 

 

เกณฑ์การวัดผล Thailand’s Most Social Power Brand

“สุดยอดแบรนด์ ทรงพลังบนโซเชียลมีเดีย 2019”

Thailand’s Most Social Power Brand วัดผลใน 4 แพลตฟอร์ม

• Facebook • Instagram • Twitter • YouTube

 

ในมุมมองหลายปัจจัย ที่ประกอบไปด้วยเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน

 

1. Fan วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม

2. Fan Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจานวนกลุ่มเป้าหมาย

3. Interaction วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา

4. Sharing วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย

5. Sentiment วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของแบรนด์

6. Voice วัดค่าคนที่พูดถึงแบรนด์

 

            โดยแต่ละแพลตฟอร์ม ก็จะถูกใช้เกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน ที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของแพลตฟอร์ม ให้ความสาคัญกับช่องทาง Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram ตามลาดับ

- Facebook ตัดเรื่องของ Fan, Fan Growth และ Voice ออก และหันมาให้ความสาคัญกับ Interaction, Sharing และ Sentiment เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มหลักที่มีผู้ใช้งานมาก ตัวชี้ทั้ง 3 เรื่องที่หยิบมาจึงมีความสาคัญมากกว่ายอด LIKE ที่มีมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและใช้งาน

 

- Twitter ตัดเกณฑ์ Fan Growth และใช้เกณฑ์ที่เหลืออีก 5 เกณฑ์ครบทุกตัว

- Instagram หยิบเอาเกณฑ์ในเรื่องของ Fan, Fan Growth, และ Interaction มาวัดผล

- Youtube ได้เลือกเอา Fan, Interaction และ Sharing มาเป็นเกณฑ์

 

 

ทั้งนี้ยามาฮ่ายังได้รับอีก 3 รางวัลทางด้านเว็บไซต์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

 

1.รางวัล Best Automobile Website จากงาน Web Award 2018

2.รางวัล Award of Distinction หมวด Webstie – General – Automotive

จากงาน Communicator Awards 2018

3.รางวัล Award of Distinction หมวด Online Advertising – Microsite QBIX Society

จากงาน Communicator Awards 2018

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook