เขียนโดย: fkomiko

เมื่อ: 27 เมษายน 2559 - 16:19

Ducati จัดกิจกรรม Ducati Monster Ride for Nature ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อม

Ducati จัดทริป Ducati Monster Ride for Nature ลุยโคลนปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อม

Ducati Monster Ride for Nature

 

          Ducati (ดูคาติ) จัดกิจกรรม Ducati Monster Ride for Nature (มอนสเตอร์ ไรด์ ฟอร์ เนเจอร์) รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการออกทริปขี่ BigBike (บิ๊กไบค์) ลุยป่าชายเลนที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม พร้อมปลูกป่าชายเลนรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัยทางสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ผอ.ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด

 

          คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด หรือดูคาติไทยแลนด์ กล่าวถึงกิจกรรมที่ทางดูคาติจัดทำร่วมกับลูกค้าดูคาทิสต้า ในทริป Monster Ride for Nature ว่า “ทางดูคาติไทยแลนด์ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะกิจกรรม Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่รถดูคาติอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าดูคาติตลอดทั้งปี อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมถึงชมรมผู้ขับขี่ดูคาติในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี เช่น (1) โครงการ “ซับน้ำตาล้างใจ” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) โครงการ “Big Bike, Giant Heart” เป็นการอาสาพาเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายเที่ยวสวนสัตว์เขาดิน (3) โครงการ “น้ำใจให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือส่งเสริมเด็กที่ยากจนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และ (4) การจัดกิจกรรม Back to Nature เป็นการรวมตัวของกลุ่ม Ducati Hypermotard และ Hyperstrada ออกทริปไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีนำ เพื่อลูกเต่าจากศูนย์อนุบาลเต่าปล่อยลงสู่ท้องทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์พันธุ์เต่าท้องทะเลไทย”

 

ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

Ducati Monster Ride for Nature

 

ชาว Ducati ร่วมกันถ่ายภาพก่อเดินทางกลับ

 

           สำหรับกิจกรรม Monster Ride for Nature ในครั้งนี้ มีคุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูคาทิสติผู้บริหารดูคาติไทยแลนด์ และลูกค้า Monster หลากหลายรุ่นเข้าร่วมทำกิจกรรมสังสรรค์กลางเลนจำนวนกว่า 100 ท่าน นับว่าเป็นการรวมเหล่าไบค์เกอร์ที่ขับรถ Ducati เข้าทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook