เขียนโดย: Panminator

เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2559 - 11:28

A.P. Honda ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะ

 

A.P. Honda ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะ          เอ.พี. ฮอนด้า (A.P.Honda) ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (Honda) ในประเทศไทย สร้างสรรค์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. โดยมีเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าให้การสนับสนุนพร้อมรับเข้าเป็นพนักงานประจำศูนย์ Honda Wing Center พร้อมกับวางเส้นทางอาชีพหรือ Career Path ให้ช่างรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและเติบโตตามความสามารถ


คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ 

           คุณสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ช่วงระหว่างปี 2554-2557 เอ.พี. ฮอนด้าได้ก่อตั้งโครงการ One Dealer One College หรือ ODOC ขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในโครงการนี้ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ โครงการสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง และโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยมีเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (Dealer) ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางคอยสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ของตนอย่างน้อย 1 แห่งต่อ 1 ร้านผู้จำหน่ายฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมถึง 321 แห่ง จนมีการขยายความร่วมมือสู่ระยะที่สองระหว่างปี 2558-2560 พร้อมกับเพิ่มโครงการย่อยเข้าไปอีก 1 โครงการ นั่นคือ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะในสายช่างยนต์ เพื่อให้โครงการ One Dealer One College สามารถยกระดับคุณภาพนักศึกษาอาชีวะแบบบูรณาการตั้งแต่การมอบความรู้ มอบประสบการณ์นอกห้องเรียน มอบความปลอดภัย และมอบอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้อีกด้วย”

 

           “ทั้งนี้โครงการส่งเสริมอาชีพจะเป็นการนำนักศึกษาอาชีวะเข้าทำงานจริงที่ศูนย์บริการมาตรฐานของร้านผู้จำหน่ายฯ หรือที่เรียกว่า Honda Wing Center โดยกำหนดเส้นทางอาชีพ ที่ชัดเจนให้กับทุกคน หากใครมีความสามารถ ทางศูนย์ฯ ก็จะส่งไปฝึกอบรมเพื่อสอบสู่การเป็นช่าง โดยการเลื่อนขั้นในแต่ละระดับจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างทางศูนย์และเอ.พี. ฮอนด้า เพื่อการพัฒนาในระดับสูงสุด”

       ล่าสุด...โครงการส่งเสริมอาชีพได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากร้านผู้จำหน่ายฯ ทั่วประเทศ โดยมีดีลเลอร์รวม 46 แห่ง มีสาขาของศูนย์ฯรวมกันมากถึง 296 สาขา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสถานศึกษาอาชีวศึกษารวม 103 แห่ง จากการสำรวจของ เอ.พี. ฮอนด้า (A.P. Honda) คาดว่าจะมีการรับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำได้มากกว่า 450 คน ในปีแรกของของการดำเนินโครงการ       ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ที่  www.aphonda.co.th และติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ จากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่ www.facebook.com/hondamotorcyclethailand

 

 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook