Yamaha Bigbike Racing Practice 2018 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 15-17 พฤษภาคม 2561

เขียนโดย: Pajingo

เมื่อ: 30 เมษายน 2561 - 15:05

 

           กิจกรรม Yamaha Bigbike Racing Practice #2 2018 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 สำหรับลูกค้า Yamaha Riders’ club (รุ่น R1M,R1,R6,MT-10,MT-09,MT-07,T-Max) โดยมีรายละเอียดดังนี้

08.30 น. Pit เปิด

10.00 – 10.30 น. อบรม กฎ กติกา การขับขี่ ในสนาม

11.20 – 11.40 น. รอบของ Yamaha Riders’ club (30 นาที)

11.50 – 12.30 น. พักเที่ยง

14.10 – 14.40 น. รอบของ Yamaha Riders’ club (30 นาที)

16.20 – 16.50 น. รอบของYamaha Riders’ club (30 นาที)

(กำหนดการเวลาโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง)

 

กฏ กติกา การเข้าร่วมกิจกรรม

1.กิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 Yamaha Riders’ club Class A

กลุ่มที่ 2 Yamaha Riders’ club Class B

2.สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่ออกรถจาก Yamaha Riders’ club เท่านั้น

3.ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีประสบการณ์การในการขับขี่ในสนามแข่ง ไม่น้อยกว่า 3 สนาม

4.ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องใช้รถจักรยานยนต์ ของตัวท่านเอง และจะต้องสวมชุดแข่งครบชุด ในสนามแข่งขันในขณะขับขี่ (หมวกกันน๊อคเต็มใบ, Racing Suit, ถุงมือข้อยาว, Full Racing Boots)

5.หากเกิดอุบัติเหตุภายในสนามผู้ขับขี่จะตัองรับผิดชอบค่าเสียหายของตนเอง รวมถึงทรัพย์สินของสนามทุกกรณี

6.เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่าน และบุคคลอื่นในสนาม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาให้ลงขับขี่หรือหยุดขับขี่ทันทีตามกรณีอันสมควร

7.ผู้ขับขี่จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาของสนามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

8.รับจำนวนไม่เกิน 20 คัน ต่อกลุ่ม

 

สิ่งที่จะได้รับ

1.Pit ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิส 1 Pit

2.ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเทคนิคในการขับขี่ โดย อ.เป็ด วรวุฒิ พุทโธ และนักแข่งทีมยามาฮ่า เรซซิ่ง ประเทศไทย

3.เจ้าหน้าที่บริการ สำหรับดูแลรถจักรยานยนต์เบื้องต้น

4.อาหารกลางวันจำนวน 3 วัน

ค่าใช้จ่าย : 500 บาท/ วัน/ คัน

 

หมายเหตุ :

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.หากมีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 500 บาท/ ท่าน

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook